Myndigheder og organisationer


Nedenfor er angivet en række link til danske og udenlandske myndigheders web sider, som vedrører biologisk jordrensning eller i nogle tilfælde jordrensning generelt.

Den danske miljøstyrelse. http://mst.dk/virksomhed-myndighed/jord/

 

Dan amerikanske miljøstyrelse. http://www.epa.gov
Herfra har du adgang til en kolossal mængde information og viden om jordforurening i alle afskygninger. Pas på, man mister hurtigt overblikket!

 

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. http://miljoeogressourcer.dk/
Regionernes fælles videncenter, som har samlet en stor mængde nyttig viden om jordforureninger. Har mange gode link.

 

Danish Soil Partnership. http://danishsoil.org/
Fælles forum for alle danske regioner. Koordinerer en række fælles tiltag på jordforureningsområdet i Danmark. Varetager koordineringen af fælles testsites rundt om i landet.