• Biorem er en dansk virksomhed, som er specialiseret i
  • Rensning af forurenede grunde
  • Undersøgelse af forureninger
  • Fjernelse af forureninger under bygninger
  • Undersøgelser med jordradar og tracer 
  • Vejledning og rådgivning i forureningsspørgsmål